Ochrona środowiska

Siedziba Odlewni Żeliwa DRAWSKI S.A. znajduje się nad rzeką Notecią. Tym samym firma stoi na granicy obszaru Natura 2000. Ze względu na swoją działalność Odlewnia stanowi bezpośrednie zagrożenie dla środowiska naturalnego. Co więcej – jest to jedyny „ciężki” zakład produkcyjny w okolicy. Z tego powodu firma znajduje się w obszarze stałego monitoringu służb ochrony środowiska.

Podkreślić jednak należy, że naszej firmie od zawsze „leży na sercu” troska i dbałość o środowisko naturalne. Stała obserwacja oraz wysoka świadomość proekologiczna firmy decydują o tym, że procesy odlewnicze są hermetyzowane, aby nie dochodziło do emisji pyłów i gazów oraz emisji hałasu.

Odlewnia realizuje spójną ochronę środowiska na wszystkich istotnych polach, w wyniku czego otrzymaliśmy pozwolenie zintegrowane na prowadzenie produkcji odlewów, a także wdrożyliśmy zintegrowany system jakości wg norm ISO 9000 i ochrony środowiska ISO – 14001.

→ w tym miejscu możesz pobrać aktualne certyfikaty

las dookoła domów

 

Wśród działań mających pozytywny wpływ na środowisko wymienić można:

  • posiadanie własnej oczyszczalni ścieków i chłodni wody przemysłowej – dzięki czemu zrzut wód pochłodniczych jest całkowicie ograniczony
  • stosowanie bardzo efektywnego suchego odpylania żeliwiaków z dopalaniem CO – dzięki temu emisja pyłów nie przekracza 10 mg/m³
  • zakup nowych urządzeniach z pełnym zabezpieczeniem emisji pyłów przy użyciu suchych odpylaczy – w wyniku czego podczas czyszczenia odlewów, ich szlifowania oraz malowania emisja pyłów nie przekracza 2,5 mg/m³
  • uruchomienie innowacyjnej linii produkcyjnej, która nie ma przesypów masy – dzięki czemu ograniczone zostało pylenie pierwotne i wtórne
  • wymianę dachu w budynku odlewni – dzięki temu zmniejszona została emisja hałasu.

Stale i niezmiennie dążymy także do poprawy jakości naszych odlewów. Mniejsza ilość odlewów wadliwych ogranicza emisję pyłów podczas operacji ich wybijania, czyszczenia i szlifowania, a także przyczynia się do zmniejszenia ilość wytwarzanych odpadów i zużycia energii.

Aby nadal spełniać wymagania ustawodawcy i wysokie wymagania naszych klientów nie poprzestajemy na dotychczasowych działaniach i już planujemy kolejne kroki mające na celu poszerzenie zakresu dbałości o środowisko.