Produkty

W 2020 roku Odlewnia wdrożyła nową technologię produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego o ponadstandardowej stabilności parametrów mechanicznych i użytkowych. Produkty wytwarzane tą technologią charakteryzują się:

  • utrzymaniem zaostrzonych kryteriów twardościowych, w zakresie +/- 15Hb,
  • bardzo dobrą obrabialnością (skrawalnością),
  • zapewniają niski poziom zużycia narzędzi obróbczych,
  • zapewniają powtarzalność wymiarową przed i po obróbce,
  • ograniczoną do minimum ilością wad ukrytych, ujawnianych w trakcie obróbki,
  • ograniczoną do minimum ilością wad pochodzenia gazowego (W-202 i W-401) w związku z wdrożeniem nowej technologii produkcji odlewów z innowacyjnym rozwiązaniem w konstrukcji formy na linii DISAMATIC D-3".

Oferujemy Państwu wyroby maszynowe, rolnicze, armatura wod-kan w szczególności z żeliwa EN-GJS-500-7 przeznaczone do dalszej obróbki wytwarzane ta metoda.

 

wiercenie w metalu